home
Hľadať

Vydrovská dolina je uceleným produktom cestovného ruchu, zahŕňajúca atraktivity ako: Lesnícky skanzen, Čiernohronská železnica, Náučný chodník históriou a tradíciami Čierneho Balogu, poskytujúca ubytovanie (chaty, chalupy, penzióny, ubytovanie na súkromí), stravovacie možnosti, informačné služby, suveníry, doplnkový zábavný program pre firemné akcie, školské výlety (animačné hry, kone, cigánska, ľudová hudba, farma, zábava, ktorú inšpirujú miestne tradície a folklór).
Vďaka lesom a nádhernej prírode sú pre milovníkov turistiky v okolí turistické a cykloturistické trasy, náučné chodníky, jaskyne, Nízke Tatry, Veporské vrchy, Dobročský prales, Poľana i vidiek so svojou typickou architektúrou. Je to miesto ideálne pre dovolenku, víkendový pobyt, či detské i mládežnícke tábory, ktoré sa pravidelne už niekoľko rokov konajú v náručí tejto čarovnej prírody.
Viete že, v Čiernom Balogu sa natáčali filmy ako Nevera po Slovensky či Pokoj v duši? Neváhajte a navštívte tieto nezabudnuteľné miesta.

Obec vznikla v údolí Čierneho Hrona, ktoré bolo od 15. stor. obývané valašskými pastiermi. Od 16. stor. bola história regiónu úzko spätá s lesmi, bohatými na drevo, využívané v baniach a železiarskych hutách v okolí, kedy sem Habsburský cisár Ferdinand I. pozval drevorubačov z Álp, odborníkov na ťažbu dreva a stavbu vodných diel na jeho splavovanie. Tí tu zakladali prvé osady - Handle.

Vydrovská dolina - destinácia cestovného ruchu, ktorá sa nachádza v Čiernom Balogu v okrese Brezno. Vydrovská dolina je výsledkom úsilia a príkladnej spolupráce štyroch partnerov z rôznych sektorov - štátneho, neziskového a samosprávy. Na začiatku je obec Čierny Balog s bohatou viac ako 400. ročnou históriou, kultúrou a tradíciami, ktorá patrí medzi najväčšie obce na Slovensku. So spomínanou históriou súvisí jedinečná, toho času už turistická atrakcia, úzkorozchodná Čiernohronská železnica, ktorá kedysi zvážala drevo z hlbokých dolín a lesov. Lesov, vďaka ktorým sem prišli zruční lesmajstri a drevorubači, aby tu našli zdroj obživy a tiež domov pre svoje rodiny. Významným rodákom je Jozef Dekrét Matejovie, ktorý vošiel do lesníckej histórie tým, že svojou prácou prispel k zachovaniu lesov pre nás. Lesom, lesníkom a všetkým priateľom lesa je venovaný Lesnícky skanzen, ktorý vybudovali Lesy SR š.p., OZ Čierny Balog. Vydra - vidiecka rozvojová aktivita aktívne podporuje partnerstvo pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho prostredia, zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt hlavne v oblasti cestovného ruchu a to aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Občianske združenie VYDRA v spolupráci s obcou Čierny Balog

 vyhlasuje 1. ročník súťaže

Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona

 Kategórie

A:          Príroda a krajina

B:          Folklór a tradície

 Cieľ súťaže:

Zachytiť, uchovať a propagovať prírodné krásy a národopisné klenoty z okolia rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou).

 Priebeh súťaže:

 • 1. ročník súťaže začína v mesiaci október 2014
 • Fotografie zaslané organizátorovi súťaže v kalendárnom mesiaci budú zverejnené na www.facebook.com/vydra.sk stránke v prvý deň nasledujúceho mesiaca (rozhoduje dátum prijatia). Počas tohto mesiaca bude môcť verejnosť hlasovať. Pri zverejnení nových fotografií bude vyhlásená fotografia mesiaca v každej kategórii.
 • V mesiaci október bude uzavretý predchádzajúci ročník súťaže a vyhlásený nový ročník.
 • V mesiaci november (Mesiac fotografie) odborná porota vyberie 24 fotografií, z ktorých ocení v každej kategórie prvé 3 miesta. Z fotografií bude inštalovaná výstava.
 • fotografie budú prijímané výlučne elektronicky na adrese tik@vydra.sk, v predmete e-mailu heslo „FOTOSÚŤAŽ“.
  Podmienky súťaže:
 • Autor fotografie môže poslať v rámci jedného mesiaca do jednej kategórie maximálne 2 fotografie (4 fotografie za mesiac, 48 fotografií v rámci jedného ročníka súťaže)
 • Fotografie nesmú byť staršie ako jeden rok.
 • Fotografia bude prijatá do súťaže, ak autor zašle zároveň názov fotografie, svoje meno a priezvisko, bydlisko (názov obce, prípadne štátu, ak nežije na území SR), e-mailovú adresu a ak fotografia bude spĺňať parametre: formát JPG, veľkosť 2,0 MB, dlhšia strana 2048 pixelov. Odporúčaný formát 2:3 alebo 3:4, inak môže dôjsť k orezaniu fotografie.
 • Fotografie budú na webovej stránke zverejnené anonymne, uvedené bude pridelené poradové číslo a názov fotografie.
 • Fotografie budú hodnotené anonymne verejnosťou a odbornou porotou.
 • Fotografie budú slúžiť na propagáciu územia v okolí rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou) pri zachovaní autorských a vlastníckych práv.
 • Autor zaslaním svojej fotografie do súťaže súhlasí s podmienkami súťaže a v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita, Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
tel.: +421 48 61 90 944, fax: +421 48 61 91 537, tik@vydra.sk
Stránky generuje redakčný systém  PROXIA  spoločnosti  eSoft s.r.o.